Buluşlar

 • Mucit: Alkoçlar E, Yeşil M. Lider Patent, devralan. Koronaviral Enfeksiyonların Tedavisi için Viral DNA Giraz ve RNA Polimeraz Baskılayıcı Protopanaxatriol Analoglarından oluşan Antiviral Formülasyon. TR TR201305054B. Ağustos 2020.
 • Ampakine Benzeri ve Beta-Endorfin Yükseltici Özelliklere Sahip Anti-Depresan Formülasyon. 2020.
 • Koronaviral Enfeksiyonların Tedavisi için Viral DNA Giraz ve RNA Polimeraz Baskılayıcı Protopanaxatriol Analoglarından oluşan Antiviral Formülasyon. 2020.
 • Koronaviral Enfeksiyonların Tedavisi için Viral DNA Giraz ve RNA Polimeraz Baskılayıcı Protopanaxatriol Analoglarından oluşan Antiviral Formülasyon. 2020.
 • Alkoçlar E. GHR Agonistik ve Pro-Tirojenik Özelliklere Sahip Bir Pro-Somatoropik Formülasyon (Ön Baskı). [ön baskı]. Ağustos 2019; doi: 10.2196/ önbaskılar.15768.
 • Kronik Otoimmün Hastalıklar Nedeniyle oluşan Nöro-Endokrin Hasarın Tedavisi İçin Formülasyon. 2019.
 • Madde Bağımlılığının Tedavisi İçin Formülasyon. 2019.
 • Kronik Felç ve Koma durumunun Neden Olduğu Kas Kaybını Önlemek İçin Formülasyon. 2019.
 • IGF-1 mRNA Ekspresyonunu Geliştirici ve GDF-8 Bastırıcı Özellikleri olan Miyotrofik Bir Formülasyon. 2019.
 • FMO3 Baskılayıcı Özelliklere Sahip Yeni İltihap Sökücü Formülasyon. 2019.
 • FMO3 Baskılayıcı Özelliklere Sahip Yeni İltihap Sökücü Formülasyon. 2019.
 • Beyindeki siyah maddede Rejenerasyon Uyarıcı Özelliklere Sahip Pro-Dopaminerjik Formülasyon. 2019.
 • Yara İyileşme Sürecini Hızlandırıcı Özellikleri Olan Topikal Formülasyon. 2019.
 • GLUT4 Translokasyon Geliştirici ve Beta-Endorfin Meditatif İnsülinoTrofik Etki Uygulama Özellikleri İçeren Antosiyanin Bazlı Anti-Diyabetik Formülasyon. 2019.
 • Kaspaz 3 & 9 Uyarıcı ve HıF-10 & Cyclin D1 Baskılayıcı Özellikler İçeren Antikarsinojenik Formülasyon. 2019.
 • AMPk ve GlUT4 mRNA Ekspresyonunu Geliştiren Özellikler içeren Anti-Diyabetik Formülasyon. 2019.
 • Thermojenin mRNA Ekspresyonunu Geliştirici Özellikler İçeren Anti-Obezitik Formülasyon. 2019.
 • Otoimmün Bozuklukların Tedavisi İçin Bağışıklık Düzenleyici Formülasyon. 2019.
 • Alkoçlar, Erdal Can. Erdal Can Alkoçlar. 2019. https://doi.org/10.3886/E109942V1 adresinden ulaşılabilir. Baz: 73d88e3d25d0732a6abdf4809451010dbcdc1bb16e552c51635168e847c5105c.
 • Alkoçlar Erdal Can. FMO3 Baskılayıcı İltihap Önleyici Formül Orijinallik Raporu. 2019. https://zenodo.org/record/3551677 adresinden ulaşılabilir. BAZ: e4593a05f3cfa10520362af2d3a610f3e726d0d90c93bf4cc1abdfb3191f93bc.
 • Dizdar Asım Anıl. Mas Pharmaceuticals Biotechnical Denetleme Raporu.  2019. https://zenodo.org/record/3551673 adresinden ulaşılabilir.BAZ: f7c669fe373b94dd95ddfbc7532f44c0fda71193a4d2e3cb0f0ce328dfe5180d.
 • Alkoçlar E. HİPOLİPİDEMİK ÖZELLİK SERGİLEYEN PİKRORETİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİLEŞİM VE BU BİLEŞİMİN YÜKSEK KOLESTEROL TEDAVİSİNDE KULLANILMASINA. BİYOCEUTİK TEKNOLOJİ TRANSFERİ [İnternet]. İsviçre: Mas Pharmaceuticals; Eylül 2018. Şu adresten ulaşılabilir: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::617c8db5d1252b9c28ce30a32907d3f7.
 • Antiviral Formülasyon. TR. 2018 Mart.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Ribonükleotid İndirgeyici Enzimi Bastırmak İçin Oluşturulmuş Sentetik Bileşenleri İçeren Bileşim. WO 2015/122858 A1.  Ağustos 2015.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Erk Baskılama Özellik Sergileyen Antikanserojen Gipenolin Türevlerinden Oluşan Kompozisyon. TR TR 201402371 A2. Şubat 2015.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Ribonükleotid İndirgeyici Enzimi Bastırıcı Özellik Sergileyen Antiviral Metoksisorinin Türevlerini İçeren Kompozisyon. TR TR 201402209 A2. Şubat 2015.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Hipolipidemik Özellik Sergileyen Pikroretin Türevlerini İçeren Kompozisyon ve Bu Kompozisyonin Yüksek Kolesterol Tedavisinde Kullanılması. TR TR 201402554 A2. Şubat 2015.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Dna Girazı Bastırmak İçin Antiviral Bileşenleri İçeren Kompozisyon. TR TR 201402165 A2. Şubat 2015.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Monosit Kemoatraktan Protein-1’i Bastırıcı Özellik Sergileyen Lipolitik Bileşenleri İçeren Kompozisyon. TR TR 201402376 A2. Ocak 2015.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Yeşil Metehan. Otoimmun Hastalıkların Neden Olduğu Nöroendokrin Hasarın Tedavisi İçin Kompozisyon. WO 2014/182261 A1. Kasım 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Viral Enfeksiyonların Tedavisine İlişkin Kompozisyon. TR TR 201314937 A2. Eylül 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Halsizlik Tedavisi İçin Kompozisyon. TR TR 201401766 A2. Ağustos 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar, Metehan Yeşi̇l. Anksiyete Ve Depresyon Tedavisine Yönelik Kompozisyon. TR TR 201306236 A2. Ocak 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. 3-fosfoşikimat 1-karboksiviniltransferaz Bastırıcı Özellik Sergileyen Sentetik Pikroretosid Türevlerini İçeren Kompozisyon. TR TR 201402255 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Bcl-2 Ekspresyonunu Bastırarak Kansere Karşı Özellik Sergileyen Bileşenleri İçeren Kompozisyon TR TR 201402557 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Rna Helikaz Bastırıcı Özellik Sergileyen Semplorasemozin Türevlerini İçeren Kompozisyon ve Bu Kompozisyonun Anti-5 Viral Tedavi Olarak Kullanılması. TR TR 201402240 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Anti-viral Etki Gösteren Sentetik Bileşenler İçeren Kompozisyon. TR TR 201402242 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Gabaa Reseptör Antagonistik Özellik Gösteren Psödobiyosit Türevlerini İçeren Kompozisyon ve Bunların Miyotropik Amaç İçin Kullanılması. TR TR 201402311 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Nörotrofik Kompozisyon. TR TR 201402452 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Dopamin 5 Reseptör Hassasiyetinin Artımına Yönelik, Pro-dopaminerjik Özellik Sergileyen Pikroretosid Türevlerinden Oluşan Kompozisyon. TR TR 201402315 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Hemaglütinin Esteraz Bastırıcı Özellik Sergileyen Pikroretosit Türevlerini İçeren Kompozisyon ve Bu Kompozisyonun Viral Enfeksiyonların Tedavisinde Kullanımı. TR TR 201402220 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Hipolipidemik Özellik Sergileyen Bileşenler Içeren Kompozisyon. TR TR 201402539 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Peptidoglikan Hidrolazın Bastırıcı Özellik Sergileyen Yeni Sentetik Antibakteriyel Bileşenler Içeren Kompozisyon. TR TR 201402253 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Tirozin Kinaz Bastırmak için Oluşturulmuş, İltihap Önleyici Etki Gösteren Bileşenler İçeren Kompozisyon. TR TR 201402168 A2. Aralık 2014.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Yeşil Metehan. Kronik İnme Ve Koma Sonrası Kas Zayıflığını ve Kas Kütlesi Kaybını Tedavi Etmek İçin Oluşturulmuş Kompozisyon. WO 2014/189475 A1. Kasım 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Hipolipidemik Özellik Sergileyen Sentetik Protobiyosit Türevlerini İçeren  Kompozisyon. TR TR 201402553 A2. Kasım 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Bakteriyel Enfeksiyonların Tedavisine İlişkin Kompozisyon. TR TR 201314933 A2. Kasım 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Hipoksi Ile Tetiklenen Faktör(hıf)-1alfa Bastırıcı Özellik Sergileyen Antikarsinojenik Protospinol Türevleri Içeren Kompozisyon. TR TR 201402320 A2.Kasım 2014.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Yeşil Metehan. Kronik Yorgunluk Sendromunun Tedavisine Yönelik Kompozisyon. WO 2014/185871 A1. Kasım 2014.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Yeşil Metehan. Madde Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Kompozisyon. WO 2014/182260 A2. Kasım 2014.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Yeşil Metehan. Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Kompozisyon. WO 2014/178803 A1. Kasım 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Yaşlılığa Bağlı Kas Kaybının Tedavisin İçin Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201401763 A2. Ekim 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Doku Yenilenmesini Kolaylaştırmak için Oluşturulmuş Kompozisyon. TR TR 201401778 A2. Ağustos 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Artrozun Semptomatik Tedavisi İçin Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201401730 A2. Ağustos 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Miyasteninin Tedavisine Yönelik Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201401768 A2. Ağustos 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar. Nekroz Tedavisine Yönelik Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201401753 A2. Ağustos 2014.
 • Mucit Erdal Can Alkoçlar, Metehan Yeşil. Dikkat ve Konsantrasyon Eksikliği Bozukluklarının Tedavisine İçin Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201306238 A2.  Ocak 2014.
 • Mucit Alkoclar E. Lider Patent, devralan. BCL-2 ekspresyonunu bastırarak kanser önleyici özellik sergileyen bileşenler içeren kompozisyon. Türkiye Cumhuriyeti TR201305052. Temmuz 2013 Temmuz.
 • Mucit Alkoçlar E, Yeşil M. Lider Patent, devralan. Eşzamanlı DNA Polimeraz ve Ribonükleotid İndirgeyici Enzim Bastırıcı Özelliklere Sahip Antiviral Formülasyon. Türkiye TR201304689. Mart 2013.
 • Mucit Alkoçlar E, Yeşil M. Lider Patent, devralan. FMO3 Bastırıcı Özelliklere İltihap Önleyici Formülasyon. Türkiye TR201304603. Şubat 2013.
 • Mucit Alkoçlar E, Yeşil M. Lider Patent, devralan. Beyindeki Siyah Madde Üzerinde Yenileyici Etkiler Uygulayan Pro-Dopaminerjik Formülasyon. Türkiye TR201305006. Şubat 2013.
 • GH mRNA Ekspresyonunu Arttırıcı Özelliklere Sahip Somatoropik  Formülasyon. TR. Mayıs 2013.
 • Mucit Yeşil Metehan, Alkoçlar Erdal Can. Saç Uzamasını Destekleyen Kompozisyon. TR TR 201111364 A2. Eylül 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. Otoimmun Hastalıkların İlerlemesini Durduran, Hastalık Belirtilerini Baskılayıp Iyileşme Sürecini Hızlandıran Kompozisyon. TR TR 201110106 A2. Eylül 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. Yaşlanma Belirtilerini Önleyici Kompozisyon. TR TR 201112262 A2. Ağustos 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. 3,7-bis (2-hydroxyethyl) Icaritin Bileşeninin Gribal Enfeksiyon Tedavisinde Kullanımı. TR TR 201110248 A2. Temmuz 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. Tip 2 Diyabet Hastalığının Tedavisine Yönelik Kompozisyon. TR TR 201200175 A2. Nisan 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can, Vücutta Kas Kütlesinin Artırılmasına Yönelik Olarak Myostatin Geni Baskılayıcı Formülasyon. TR TR 201108755 A2. Nisan 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. Tip 1 Diyabet Hastalığının Tedavisine Yönelik, Antosiyanin Familyasına Dahil Bir Pigmentten Elde Edilen Kompozisyon. TR TR 201109171 A2. Mart 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can,. Tip 2 Diyabet Hastalığının Tedavisine Yönelik Hazırlanmış Kompozisyon. TR TR 201109531 A2. Mart 2012.
 • Mucit Alkoçlar Erdal Can. 3,7-bis (2-hydroxyethyl) Icaritin Bileşeninin Erektil Fonksiyon Bozukluğu Ve Sperm Üretimindeki Defektlerin Tedavisinde Kullanımı. TR TR 201105399 A2. Eylül 2011.